AUDIOGRAM 2009

Funkcja ta umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla przewodnictwa powietrznego, dla każdego ucha oddzielnie, w zakresie częstotliwości tonów od 250 do 8000 Hz, dla ubytków nie przekraczających 80 dB HL. Wynikiem badania jest audiogram wyśietlany na ekranie urządzenia.
Copyright © Medincus 2009
Wszelkie prawa zastrzeżone