Budowa PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW

Budowa platformy oparta jest o zaawansowany centralny system informatyczny oraz komputery typu netbook, które są wyposażone w słuchawki audiometryczne oraz przycisk dla badanej osoby. Komputery komunikują się z centralną bazą danych za pośrednictwem sieci Internet. Znajdujące się w urządzeniu oprogramowanie umożliwia wykonywanie następujących badań i testów:

  • badanie audiometryczne - "Audiogram 2009"
  • badanie przesiewowe słuchu - "Słyszę 2009"
  • badanie przesiewowe mowy - "Mówię 2009"
  • badanie przesiewowe wzroku - "Widzę 2009"
  • ankieta audiologiczna - "Ankieta"

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii informatycznej PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW pozwala na wykonywanie badań przesiewowych oraz na automatyczne gromadzenie wyników badań w centralnej bazie danych oraz ich wszechstronną analizę. Gromadzone wyniki są oznaczone unikalnym identyfikatorem, co gwarantuje pełną ochronę danych osobowych osób badanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest możliwa analiza epidemiologiczna na obszarach wykorzystujących urządzenia współpracujące z PLATFORMĄ BADAŃ ZMYSŁÓW.


Dzięki zastosowanym rozwiązaniom on-line, będzie możliwe również udostępnianie statystyk poszczególnym użytkownikom Platformy oraz bezpośrednie przesyłanie do nich informacji o zaleceniach dla osób u których wyniki badań były nieprawidłowe.

Dla wygody użytkowników urządzenia diagnostyczne zostały wyposażone w mechanizm automatycznej aktualizacji oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu Użytkownik ma gwarancję że na jego urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja programu oraz aktualna wersja szablonu ankiety. W celu automatycznej aktualizacji wymagane jest jedynie podłączenie urządzenia do Internetu. Wszystkie procedury związane ze sprawdzeniem wersji oprogramowania oraz ewentualną aktualizacją wykonują się automatycznie bez konieczności jakichkolwiek działań ze strony Użytkownika.
Copyright © Medincus 2009
Wszelkie prawa zastrzeżone