SŁYSZĘ 2009

Badanie przesiewowe słuchu oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hza oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie.
Copyright © Medincus 2009
Wszelkie prawa zastrzeżone